63389 - Η πανδημία

Ν. Λυγερός

Η πανδημία
που προκάλεσε
ο κορωνοϊός
γεννήθηκε
ως αρρώστια
των γέρων
και θα πεθάνει
ως ασθένεια
των νέων.