63396 - Η άτρωτη ψυχή

Ν. Λυγερός

Η άτρωτη ψυχή
συνεχίζει
να παράγει
έργο
εντός
του Ελληνισμού
για όσους
έχουν
καρδιά
και παλεύουν
για το μέλλον
της ιστορίας.