63398 - Κανένας φάκελος

Ν. Λυγερός

Κανένας φάκελος
ακόμα και κλειστός
δεν μπορεί
να μας εμποδίσει
για να μάθουμε
την αλήθεια
των γεγονότων
που σημάδεψαν
τόσες ζωές
πριν δεκαετίες.