63399 - Πόσο γρήγορα

Ν. Λυγερός

Πόσο γρήγορα
αποδέχθηκες
τις κατηγορίες
των προδοτών
λες και ήσουν
έτοιμη
να τις υιοθετήσεις
από την αρχή
χωρίς ποτέ
να διασταυρώσεις
τις πληροφορίες
με γνήσιες μαρτυρίες.