63401 - Η δικαιολογία

Ν. Λυγερός

Η δικαιολογία
της διεθνοποίησης
για την ομιλία
δεν στέκει
γιατί ήταν
γνωστό
το όλο θέμα
έτσι το μόνο
που έγινε
ήταν επιχειρήματα
για τη δράση
της βαρβαρότητας.