63405 - Κανείς δεν είχε

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν είχε
το δικαίωμα
να δώσει
δικαιολογία
στην Τουρκία
για να βρει
αφορμή
να κάνει
εισβολή
στην Κύπρο.