63406 - Χωρίς να διαβάσεις

Ν. Λυγερός

Χωρίς να διαβάσεις
τα ιστορικά
δεδομένα
πώς μπορείς
να έχεις
άποψη;
Μόνο
με ιδεολογική
προπαγάνδα
τι μπορείς
να καταλάβεις.