63408 - Όταν μπερδεύεις

Ν. Λυγερός

Όταν μπερδεύεις
τους αγωνιστές
άλλων
εποχών
μόνο και μόνο
για λόγους
ιδεολογικούς
μη περιμένεις
να μας πείσεις
χωρίς
ιστορικά
δεδομένα.