63413 - Με τις πράξεις

Ν. Λυγερός

Με τις πράξεις
πάνω
στο goban
βλέπεις
την πολυπλοκότητα
μιας στρατηγικής
απελευθέρωσης
σε φάση
κρίσης
που έχει όμως
χειροπιαστό
αποτέλεσμα.