63414 - Ό,τι είναι

Ν. Λυγερός

Ό,τι είναι
προσβάσιμο
σε F-84
είναι
και σε F-4
πρέπει
όμως
να υπάρχει
θέληση
κι όχι
φοβία.