63419 - Όλα τα εξαρτήματα

Ν. Λυγερός

Όλα τα εξαρτήματα
που πήρες
για την τρομπέτα σου
είναι αναγκαία
διότι
δεν είναι
μόνο όργανο
αλλά και οντότητα
που θέλει
προσοχή
για να παράγει
ομορφιά.