63454 - Ο αγώνας συνεχίζεται!

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας συνεχίζεται!
Αυτό σκέφτηκαν
οι καταδρομείς
ενώ τα αδέλφιά τους
ήταν ήδη νεκρά
από παράξενες βολές
έτσι πήραν
τις νέες θέσεις τους
και προστάτευσαν
με τον πιο αποτελεσματικό
των τρόπων
το αεροδρόμιο
της Λευκωσίας.