63455 - Ενώ υπάρχουν

Ν. Λυγερός

Ενώ υπάρχουν
οι μαρτυρικές
καταθέσεις
εντός του φακέλου
της Κύπρου
δεν υπήρξε
συνέχεια
ούτε κόστος
για αυτούς
που προκάλεσαν
τα λάθη
και τους νεκρούς
της Μακεδονίτισσας.