6355 - Δον Ζουάν και Κιρίλωφ

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Πάολα Βαγιωνή

Πόσο είναι δύσκολο
για την αστική κοινωνία
να φανταστεί μέσα στο ίδιο πλαίσιο
τον Δον Ζουάν και τον Κιρίλωφ
και ωστόσο ο μύθος του Σισύφου υπάρχει
επομένως γιατί να μην αναρωτηθούμε
πάνω στην ατέρμονη αναζήτηση γυναικών
και αυτή της θείας αιωνιότητας?
Δίχως την ποσότητα καμία αξία.
Δίχως την ποιότητα κανένα νόημα.
Μέσα στα δυο, υπάρχει η αναγκαιότητα,
αυτή του να γεμίσει το κενό.