63599 - Είναι σημαντικό

Ν. Λυγερός

Είναι σημαντικό
να ανακαλύψεις
ότι η δικαίωση
είναι πιο θεμελιακή
από τη δικαιοσύνη
γιατί μόνο η πρώτη
είναι της Ανθρωπότητας
αφού η δεύτερη
περιορίζεται
από τα όρια
της κοινωνίας.