63600 - Η ροή

Ν. Λυγερός

Η ροή
της ιστορίας
αλλάζει
περισσότερο
από έξυπνες
πράξεις
παρά από λάθη
και γι’ αυτό
ακολουθεί
μια ανέλιξη.