63716 - ΙI – Τακτικές ενάντια στην πυρκαγιά. ΛΥΓΕΡΕΙΟ XXII. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός