63731 - Συνειδητοποιείς

Ν. Λυγερός

Συνειδητοποιείς
ότι κάποιος
που γεννήθηκε
το 1907
στη Μακεδονία
ήταν Τούρκος
κι ότι έγινε
Έλληνας
μόνο το 1913;
Ή όχι;