63732 - Ήδη το 1968

Ν. Λυγερός

Ήδη το 1968
η θέση
ως προς την Ένωση
είχε αλλάξει
στην Κύπρο
και φαινόταν
η προτίμηση
της ανεξαρτησίας
ενώ αυτή
υπήρχε
το 1960.