63733 - Η εγκατάλειψη

Ν. Λυγερός

Η εγκατάλειψη
της ιδέας
της Ένωσης
προκάλεσε
τη δημιουργία
της δεύτερης
ΕΟΚΑ
για την υλοποίηση
του παλιού
στόχου
της Κύπρου
και της Ελλάδας.