63734 - Ο τρόπος

Ν. Λυγερός

Ο τρόπος
με τον οποίο
εκλέγεται
ο Πρόεδρος
ενός κόμματος
είναι ενδεικτικός
της προσέγγισης
του κόμματος
ως προς τη δημοκρατία
και την ελευθερία
του πολίτη.