63739 - Ο κήπος ζεν

Ν. Λυγερός

Ο κήπος ζεν
ήρθε στη θέση του
δίπλα
στα όργανα μουσικής
γιατί και αυτός
είναι εργαλείο
διαλογισμού
που οδηγεί
στην αρμονία
του κόσμου
χωρίς καθημερινότητα.