63745 - Όλα τα Σημεία

Ν. Λυγερός

Όλα τα Σημεία
δεν ήταν τα ίδια
και έπρεπε
να επιλεχθούν
τα πιο εφικτά
σε πρώτη φάση
επίσης δεν έπρεπε
να ζητηθεί
μια γενική άποψη
αλλά ποια σημεία
ήταν αντισυνταγματικά
για το Συμβούλιο.