63747 - Τα αρχεία

Ν. Λυγερός

Τα αρχεία
αποδεικνύουν
αυτά που άκουγες
σε συνέντευξη
χωρίς να δίνεις
σημασία
ενώ υπήρχε
ήδη όλη
η αλήθεια.