63749 - Άλλο να προτείνεις

Ν. Λυγερός

Άλλο να προτείνεις
τροπολογίες
κι άλλο να τις επιβάλλεις
ειδικά μετά
από αρνητική
γνωμάτευση
από τους ειδικούς
του συνταγματικού
δικαίου
εκτός αν θεωρείς
ότι έχεις το δικαίωμα
της δικτατορίας.