63764 - Ο κήπος ζεν

Ν. Λυγερός

Ο κήπος ζεν
δεν είχε μόνο
βράχους
και άμμο
υπήρχαν
και μπαμπού
που δημιουργούσαν
ένα δάσος
όπου το εφήμερο
συναντούσε
το αιώνιο
μέσα στον Χρόνο.