63774 - Μετά από χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από χρόνια
βλέπεις
αγαπημένο
πρόσωπο
που δεν είχε έρθει
τότε σε επαφή
μαζί σου
αλλά ήδη
πάλευε
στο ίδιο
πλευρό.