63775 - Με την πρώτη

Ν. Λυγερός

Με την πρώτη
επαφή
δημιουργήθηκε
δεσμός
με την Κύπρο
λόγω
ανάγκης
απελευθέρωσης
του Ελληνισμού
από τον ζυγό
της βαρβαρότητας.