63781 - Το πρόγραμμα

Ν. Λυγερός

Το πρόγραμμα
Άρτεμις
θα είναι
η συνέχεια
του προγράμματος
Απόλλων
και επιστροφή
της Ανθρωπότητας
στο φεγγάρι
αλλά ως προετοιμασία
για το μέλλον.