63786 - Πριν το ζεν

Ν. Λυγερός

Πριν το ζεν
τα βουνά
είναι βουνά
και  η θάλασσα
θάλασσα
μετά δεν είναι πια.
Αλλά μετά
την αφύπνιση
επανέρχονται
πιο βαθιά.