63792 - Με την αφύπνιση

Ν. Λυγερός

Με την αφύπνιση
αντιλαμβάνεσαι
ότι πέρα
από την καθαρή
ψυχή
ενός παιδιού
υπάρχει
η ανάγκη
της δικαιοσύνης
για όλη
την Ανθρωπότητα.