63795 - Το μονοπάτι

Ν. Λυγερός

Το μονοπάτι
δεν είναι
ο τρόπος
μάθησης
αλλά
το άνοιγμα
της Διδασκαλίας
του μέλλοντος
με τη στρατηγική
του Χρόνου.