63796 - Οι σταγόνες

Ν. Λυγερός

Οι σταγόνες
νερού
δεν ξέρουν
ότι είναι
κομμάτια
ποταμού
έτσι
και οι άνθρωποι
δεν ξέρουν
ότι είναι
κομμάτια
Ανθρωπότητας.