63801 - Η ασυμμετρία

Ν. Λυγερός

Η ασυμμετρία
στη διατύπωση
των άρθρων
περί κοινοτήτων
είναι ενδεικτική
για τη συνέχεια
ειδικά όταν πρέπει
να καταπατηθούν
αθώοι
που δεν ξέρουν
πώς λειτουργεί
η διπλωματία.