63807 - Στη Βιέννη

Ν. Λυγερός

Στη Βιέννη
το 1977
οι Ελληνοκύπριοι
παρουσίασαν
για πρώτη φορά
ένα χάρτη
που καταγράφει
τα θέλω τους
έτσι βλέπεις
χειροπιαστά
την αλήθεια
της εποχής.