63808 - Η ελληνική πρόταση

Ν. Λυγερός

Η ελληνική πρόταση
δεν είχε
την ανάλογη
από την πλευρά
της Τουρκίας
έτσι
καταλαβαίνεις
πόσο ξαφνιάστηκε
από τα νέα
δεδομένα
που βέβαια
δεν υλοποιήθηκαν.