63813 - Ο τρελός

Ν. Λυγερός

Ο τρελός
απορρίπτει
αυτά
που βλέπει.
Ο σοφός
απορρίπτει
αυτά
που σκέφτονται
οι ειδικοί
του φαίνεσθαι.