63815 - Η παραχάραξη

Ν. Λυγερός

Η παραχάραξη
των γεγονότων
για λόγους
ιδεολογικούς
δεν λειτουργεί
πάνω σε αυτούς
που μελετούν
τις πηγές
και τα αρχεία
που είναι
εκτός
κοινωνίας.