63817 - Η πρωτοβουλία Nimetz

Ν. Λυγερός

Η πρωτοβουλία Nimetz
είχε και άλλο όνομα…
Σχέδιο ABC
δηλαδή
Αμερικής
Βρετανίας
και Καναδά.
Ήταν το 1979…
Μιλούσε για διζωνική.
Απορρίφθηκε
από όλους.