63819 - Με το Σχέδιο

Ν. Λυγερός

Με το Σχέδιο
δεν είναι
μόνο
ότι δεν θα υπήρχε πια
Εθνική Φρουρά
αλλά
η Τουρκία
είχε δικαίωμα
μονομερούς
στρατιωτική
παρέμβαση
και περισσότερους
στρατιώτες.