63822 - Το μεγάλο μονοπάτι

Ν. Λυγερός

Το μεγάλο μονοπάτι
δεν έχει
πόρτες
διότι
χιλιάδες
δρόμοι
καταλήγουν
σε αυτό.
Δες έτσι
την αναδρομική
διακλάδωση.