63830 - Βλέποντας

Ν. Λυγερός

Βλέποντας
το υλικό
της Κύπρου
θυμάσαι
αυτά
που ποτέ
δεν είχες
μάθει
ακόμα
και μετά
από τόσα χρόνια.