63831 - Η αγάπη

Ν. Λυγερός

Η αγάπη
δεν μπορεί
να είναι μόνο
παθητική
αλλιώς
παραμένει
ουδέτερη
ανάμεσα
στον θύτη
και το θύμα.