63834 - Η μνήμη

Ν. Λυγερός

Η μνήμη
των γεγονότων
ενισχύει
τη νοημοσύνη
για να δει
καλύτερα
τα δεδομένα
που θα επηρεάσουν
την πορεία
του μέλλοντος.