63843 - Η άσκηση

Ν. Λυγερός

Ο Μαθητής
ρώτησε
τι σκέφτεται
όταν κάποιος
κάθεται
και ο Δάσκαλος
απάντησε
ότι σκέφτεται
ότι δεν σκέφτεται
και ξαναρώτησε
ο Μαθητής
πώς γίνεται
και του είπε
χωρίς να σκεφτεί.