63844 - Ο πίνακας

Ν. Λυγερός

Ο πίνακας
ενός φαγητού
δεν σταματά
την πείνα.
Η εικόνα
της πίπας
δεν είναι
πίπα.
Μη θεωρείς
ότι το φαίνεσθαι
είναι
περισσότερα
απ’ ό,τι είναι.