63845 - Όταν οι πολλοί

Ν. Λυγερός

Όταν οι πολλοί
γίνονται ένας
αυτός ο ένας
τι γίνεται μετά;
Αυτό είναι
το ερώτημα
της πολλαπλής
μοναδικότητας
και της μοναδικής
πολλαπλότητας.