63848 - Αφού λες

Ν. Λυγερός

Αφού λες
ότι δεν έχεις
δεσμά
γιατί
συνεχώς
αναζητάς
την απελευθέρωση;
Αυτό
να σκεφτείς
τώρα.