63851 - Ο χάρτης

Ν. Λυγερός

Ο χάρτης
που προτάθηκε
από την ελληνοκυπριακή
πλευρά
ήταν το αποτέλεσμα
ενός απαραίτητου
συμβιβασμού
με την αποδοχή
του χάσιμου
μερικών πόλεων
που δεν είχε
κανένα νόημα.