63852 - Όσοι θεωρούν

Ν. Λυγερός

Όσοι θεωρούν
ότι ο χάρτης
του 1977
ήταν διζωνικός
να διαβάσουν
βαθύτερα
το κείμενο
της αναφοράς
που εξηγεί
ότι δεν έγινε
αποδεκτός
από τους Τουρκοκύπριους
επειδή
δεν ήταν διζωνικός.